Menu
  LĨNH VỰC QUẢN LÝ
  Thi và Tuyển sinh
  Công nghệ thông tin
  Giáo dục mầm non
  Giáo dục tiểu học
  Giáo dục trung học
  Giáo dục chuyên nghiệp
  Giáo dục thường xuyên
  Giáo dục Đại học
  Đào tạo Sau Đại học
  Giáo dục Quốc phòng
  Giáo dục thể chất
  Giáo dục đặc biệt
  Chương trình khung
  Hướng dẫn thủ tục
  Chính sách xã hội
  C.trình - Dự án - Đề án
  Khoa học Công nghệ
  T.lập - C.cấu - B.nhiệm
  Qui chế / Qui định
  Hướng dẫn thực hiện
  Tài chính - XDCB
  VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Hiến pháp
  Sắc lệnh - Sắc luật
  Luật - Pháp lệnh
  Nghị định
  Quyết định
  Thông tư
  Chỉ thị
  Nghị quyết
  Thông báo
  Hướng dẫn
  Văn kiện của Đảng
  CƠ QUAN BAN HÀNH
  Quốc hội
  Chính phủ
  Thủ tướng chính phủ
  Các Bộ và ngang bộ
  UBND Tỉnh / TP
  Cơ quan Bộ GD&ĐT
  VB HẾT HIỆU LỰC

Thông tin website
Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Số 35 - Đại Cồ Việt - Hà Nội. Tel:8695712 Fax: 8693712 Email: cucCNTT@moet.edu.vn

VB thư mục Chính sách xã hội..
Danh sách gồm 20 mục, chia thành 2 trang.     Lọc theo:
Trích yếu Ký hiệu Thời gian
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ
Loại: Thông tư.
20/2014/TTLT-BGDĐT
-BTC-BLĐTBXH
30-05-2014
Quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”
Loại: Quyết định.
3982/QĐ-BGDĐT 17-09-2013
Phân công trách nhiệm cho các đơn vị thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Loại: Văn bản điều hành khác.
5572/BGDĐT-TTr 13-08-2013
Tổ chức xét chọn giải thưởng Kovalevskaia
Loại: Văn bản điều hành khác.
4079/BGDĐT-KH 18-06-2013
Góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện NĐ số 19/2013/NĐ-CP
Loại: Thông tư.
3610/BGDĐT -TCCB 30-05-2013
Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 2 tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ việt nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH trong trường học
Loại: Văn bản điều hành khác.
579/KH-BGDĐT 09-05-2013
Đăng ký mua tài liệu tiểu đề án 2
Loại: Văn bản điều hành khác.
2946/BGDĐT-TCCB 07-05-2013
Thông báo danh sách các trường ĐH, CĐ Công lập
Loại: Văn bản điều hành khác.
2812/BGDĐT-KHTC 03-05-2013
Hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng
Loại: Văn bản điều hành khác.
2757/BGDĐT-VP 26-04-2013
Chương trình công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015
Loại: Chỉ thị.
1116/CT-BGDĐT 23-11-2011
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2005/NĐ-CP và Nghị định số 40/2011/NĐ-CP
Loại: Thông tư.
6675/BGDĐT-TTr 07-10-2011
Quyết định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
Loại: Quyết định.
76/2010/QĐ-TTg 30-11-2010
Phê duyệt Đề án Một số giải pháp tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị cơ sở vùng Tây Bắc giai đoạn 2007 - 2010
Loại: Quyết định.
106/2007/QĐ-TTg 13-07-2007
Điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập
Loại: Thông tư.
43/2007/TTLT/BTC-BGDĐT 02-05-2007
Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
Loại: Văn bản điều hành khác
30/2007/QĐ-TTg 05-03-2007
Thông tư liên tịch Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Loại: Thông tư.
16/2006/TTLT/BLĐTB
XH-BGDĐT-BTC
20-11-2006
12